Voor machine én mens

Eentonig werk wordt meer en meer het domein van robots. Ze voeren repeterende handelingen uit in telkens vrijwel hetzelfde tempo, zijn zelflerend en bieden uitkomst in een tijd waarin de maakindustrie schreeuwt om technisch personeel. Robots zijn elk moment inzetbaar. Ze hebben een korte installatietijd en vragen niet om hekken of zware veiligheidsmaatregelen. En last but not least: dankzij slimme sensoren kunnen mensen beter dan ooit met ze samenwerken.

 

Bel onsMail ons

Handvatten voor de toekomst

Bij Reboow geloven we dan ook in de kracht van robots. Ze bieden tal van antwoorden op wat komen gaat, al begrijpen we ook dat al deze ontwikkelingen vragen oproepen bij u en uw personeel. Want welke impact heeft robotisering op uw medewerkers? Hoe blijven zij bij in een wereld die zo snel verandert? Reboow bereidt u en uw personeel graag voor, met opleidingen op maat. Dat doen we vanuit onze overtuiging dat robots geen werk afnemen, maar vooral anders maken. Dat er ruimte komt voor andere zaken. En dat het aan de industrie is om tijdig te anticiperen, anders te denken en vooral: kansen te benutten.

 

Opleidingen technisch personeel

Uw machinepark vraagt om specifieke kennis. Om mensen die hun kennis breed inzetten en up-to-date houden. Reboow helpt u hierbij met maatwerk opleidingen voor technisch personeel. We sporen knelpunten op, voeren gesprekken met uw bedrijfsvoering en medewerkers en stellen aanbevelingen op. We brengen uw machinepark en procedures in kaart, leiden bestaand personeel op om beter met procedures om te gaan en maken nieuw personeel snel wegwijs. En dat alles specifiek voor uw organisatie, gericht op een soepele afstemming tussen mens en machine.

Opleidingen productiepersoneel

Zonder de juiste bediening staan uw machines stil. Zonder de juiste knowhow functioneren ze niet. Dus vinden we het bij Reboow belangrijk dat uw productiepersoneel niet alleen kennis heeft van de eigen taak, maar ook van het proces eromheen. Juist die extra bagage maakt uw personeel oplettend, observerend en betrokken. Hoe eerder fouten worden voorkomen, hoe kleiner het risico voor uw productieproces. En hoe meer uw productiepersoneel daar zelf aan kan bijdragen, hoe meer het zich daar verantwoordelijk voor voelt.
Na een analyse van uw bedrijf kan Reboow een presentatie opstellen voor nieuw productiepersoneel. We informeren medewerkers niet alleen over hun taak, maar bieden ze ook inzicht in de werkwijze en bedrijfsstructuur. Ook gaan we dieper in op de specifieke machine, zodat een medewerker beter weet wat zich afspeelt op de werkvloer. En daardoor snel afwijkingen kan opmerken én doorgeven.