Onderhoud voor de maakindustrie

Als technisch adviesbureau helpen wij maakbedrijven om maximaal rendement uit hun productieproces te halen.

Het machinepark moet ten allen tijden betrouwbaar zijn. Onderhoud is de belangrijkste factor om massaproductie een continu proces te maken. Alle onderdelen van het machinepark moeten tijdig en volgens onderhoudsplannen worden gereinigd, onderhouden of vervangen worden. Preventief onderhoud zorgt voor een stabiel proces waarbij stilstand gecontroleerd en beperkt blijft. Stilstand door falende componenten zorgt er niet alleen voor dat een enkel proces stilstaat, het verstoort vaak de hele werkvloer – mens en machines!
 

Om een goed onderhoudsplan te kunnen opstellen is het belangrijk dat het machinepark in goede staat is. Als dit niet het geval is adviseren we om een revisie uit te voeren voordat er op vaste interval onderhoud kan worden verricht.

De eerste fase om een tot een periodiek onderhoudsplan te komen is het opstellen van het basisplan. Tijdens een analyse worden alle onderhoudsonderdelen opgenomen die aan slijtage onderhevig zijn. Er wordt een inschatting gemaakt van de onderhoudsintervallen. Een goed onderhoudsplan is een levend document waar wijzigingen kunnen worden aangebracht tijdens de levensloop van de machine. Zo kunnen bijvoorbeeld onderdelen worden geïnspecteerd om te bepalen of de vervangingsinterval goed is vastgesteld.

‘’ We verbeteren storingsgevoelige processen en onderdelen om ongeplande stilstand te voorkomen’’

20200310_135723

WVS-Groep
In Bergen op Zoom hebben we onderhoudsdocumentatie opgesteld voor diverse industriële machines. Dit houdt in dat wij on-site het gehele machinepark hebben geanalyseerd. Door de huidige staat en werking te documenteren, maken we inzichtelijk welke onderdelen onderhevig zijn aan slijtage. Op basis van deze inzichten stellen we een machinepark onderhoudsplan op en zullen wij in samenwerking met de technische dienst van de WVS-groep erop toezien dat het onderhoud tijdig wordt uitgevoerd. Tijdens dit project hebben we alternatieven aangeboden voor uit gefaseerde onderdelen.

Wil jij ook preventief handelen om stilstand te voorkomen?

Signalen die aangeven dat jouw productie aandacht nodig heeft:

Onderhoud in 4 stappen

Kennismaking

Wij komen bij jou langs om het bedrijf te leren kennen.

Analyse

Wij gaan op zoek naar de details van het productieproces.

Onderhoudsplan

 Wij leveren een gedetailleerd plan om machines in optimale conditie te houden.

Uitvoering

 Wij zorgen ervoor dat de juiste professionals technische ondersteuning bieden.